Voorwaarden

Ik bevestig dat ik akkoord ga met de bijzondere voorwaarden van deze online bestelling.

1. BETALING KERSTBOMEN:

De bestelde kerstbomen dienen contant betaald te worden bij ontvangst/levering ervan door de klant.

2. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De leverancier behoudt zich het eigendomsrecht voor omtrent de bestelde kerstbomen. Dit houdt in dat de leverancier de kerstbomen niet dient te leveren, voor zover de klant de bestelde goederen niet contant betaald aan de leverancier bij ontvangst/levering. In zoverre de klant een factuur gevraagd heeft voor de geleverde goederen, zijn de algemene voorwaarden zoals eveneens vermeld en goedgekeurd door de klant van toepassing.

3. KLACHTEN/OMRUILING:

De klant verbindt er zich toe de bomen onmiddellijk na ontvangst na te kijken en gebeurlijke opmerkingen onmiddellijk mee te delen. Laattijdige klachten zullen maar aanleiding geven gegrondheid van de klacht, in zoverre ze binnen de 7 dagen na levering schriftelijk (e-mail: info@kerstboomkopen.be) worden meegedeeld. Iedere laattijdige klacht kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of terugname en omruiling van de goederen.